Pályázatok

Pályázatok

PÁLYÁZAT - Cseperedő Napköziotthonos Óvoda - Dajka munkakör 2015Pályázati kiírás

Falugondnoki pályázat 2015Pályázati kiírás

Bursa Hungarica felsőoktatatási ösztöndíj 2014"A" típusú pályázat

"B" típusú pályázat

Igazolás

PÁLYÁZAT - Cseperedő Napköziotthonos Óvoda - Óvodapedagógus munkakör 2014Pályázati kiírás

PÁLYÁZAT - Cseperedő Napköziotthonos Óvoda - Dajka munkakör 2014Pályázati kiírás

"PÁLYÁZAT - Cseperedő Napköziotthonos Óvoda - Óvodapedagógus munkakör 2014Pályázati kiírás

Pályázat - Gyakornoki program

Bővebben itt olvashat róla
TÁMOP-2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban A könnyített elbírálású pályázat célja azon mikro-, kis- és középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak. Rendelkezésre álló forrás: 8.5 milliárd Ft Támogatható projektek száma: 2000-4000 db A pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 460.350 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet. A pályázatok benyújtási határideje 2014.04.30-ról 2014. május 31-re módosult! A projekt keretében elszámolható az összes költség legfeljebb 100%-a:
 • gyakornok 9 havi bérköltségének 50-100%-a min. a garantált bérminimum, max. a garantált bérminimum 1,5-szerese, járulékokkal
 • gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: a mentor havi költsége általános, adminisztratív havi költségekre
 • eszközbeszerzés, felújítás: összesen maximum a fentiek összegének 25%-a
Támogatható tevékenységek köre:
 • A gyakornokok foglalkoztatása
 • Mentori tevékenység
 • Adminisztrációs feladatok ellátása
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás
Amennyiben a pályázat benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül létre kell hozni. Pályázók köre:
 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Európai részvénytársaság
 • Európai szövetkezet
 • Szociális szövetkezet
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Egyéni cég
 • Egyéni vállalkozó
 • Egyéb önálló vállalkozó
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit részvénytársaság
 • Nonprofit közkereseti társaság
 • Nonprofit betéti társaság
További információ:
KEMKIK Szakképzés
34/513-022, 34/513-011, 34/513-019

Cseperedő Napköziotthonos Óvoda - Óvodapedagógus munkakör pályázati kiírása 2013Pályázati kiírás

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság pályázata 2013Pályázati kiírás

Bursa Hungarica ösztöndíj 2013"A" típusú pályázat

"B" típusú pályázat

A ``Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért" Alapítvány pályázata a térség önkormányzatai és civil szervezetei részére 2013Pályázati kiírás

Pályázat a Cseperedő Napköziotthonos Óvoda óvodavezető beosztásának betöltésére 2013Neszmély Község Képviselőtestület a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Cseperedő Napköziotthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A pályázati felhívást letöltheti és megtekintheti itt

Bursa Hungarica 2012Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.

Az A és B típusú pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket.

A pályázat benyújtásának határideje 2012. november 23.

Pályázati kiírás letölthető innen:A típusú

B típusú