Felhívások

Felhívások

NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLET a Településképi arculati kézikönyv és településképi rendeletről


Neszmély Község Önkormányzata az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően e felületen biztosítja az érintettek számára, hogy a településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatban észrevételt tehessenek. Az érintettek 2018. december 10-ig tehetik meg észrevételeiket, névvel, címmel, elérhetőséggel ellátva a polgarmesterihivatal@neszmely.hu címen.