Előterjesztések

Előterjesztések

2017. évi előterjesztések

2016. évi előterjesztések

2015. évi előterjesztések

2014. évi előterjesztések

November

_ Tájékoztatás a Launai Miklós Református Iskola 2013-2014-es tanévének értékeléséről

_ Éves beszámoló a Cseperedő Napköziotthonos Óvoda részéről

_ Neszmély Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

_ Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

_ A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

_ Neszmély Község 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet és likviditási terv módosítása

_ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója II. olvasat

_ Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-XI. havi teljesítéséről

_ Tájékoztató a 2014. november 15 napjáig befolyt helyi adó bevételeinek és a mezőőri járulék alakulásáról

_ Neszmély Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési koncepciója

_ Az önkormányzat kockázatelemzése alapján a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

_ Beszámoló a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének 2013. március 1. és 2014. október 30. közötti tevékenységéről

_ Állásfoglalás Tata Városával kötött megállapodás meghosszabbításáról a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal további működésre

_ A szociális étkezés üzemeltetésének felülvizsgálata

_ Művelődési ház szabályzatának megvitatása (I. forduló)

_ Fő tér és Hősöksora utca kereszteződésének kertépítészeti terve

Április

_ A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló

_ Neszmély Község Önkormányzatának 2013. évi zárszámadási rendelet tervezete

_ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi Ingatlan Vagyon helyzetéről

_ Összefoglaló jelentés a 2013. évi belső ellenőrzésekről

_ Beszámoló a 2013. évi adóbevételekről

_ Tájékoztató a 2014. március 31-i állapot szerinti adóbevételek alakulásáról

_ Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi likviditási helyzetéről

_ Neszmély Község háziorvosi körzetének egészségügyi helyzete 2013-ban

_ Fogászati szakrendelések összesítése

_ Védőnői gyermekvédelmi beszámoló 2013. évről Neszmély községben

_ Értékelés a helyi önkormányzat által 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

_ Nyári étkeztetéshez támogatás kérése

_ Részvétel a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló BM. pályázatra

_ Kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása a művelődési ház tetőfelújítása pályázati megvalósítására

_ Kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása a járdaépítési, útfelújítási pályázat megvalósítására

_ A Holcim Hungária Zrt. támogatásának felhasználása

_ ÉDV Zrt. 2013. évi beszámolója

_ ÉDV Zrt. kezdeményezése részvényvásárlásról

_ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

_ Duna parti vízi majális rendezvény

_ Vakok és gyengénlátók KEM Egyesületének támogatási kérelme