A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Szociális ellátások – települési támogatások:
 • Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet határozattal történő megállapítása
 • Rendkívüli települési támogatás
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Gyermekszületési támogatás
 • Temetési támogatás
 • Lakásfenntartási támogatás
 • Gyógyszertámogatás
Igazgatási feladatok:
 • Anyakönyvi okiratok kiállítása
 • Anyakönyvi ügyek
 • Bejelentés köteles ipari tevékenység
 • Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
 • Bejelentés és engedélyköteles nyilvántartások
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Címkezelési eljárás
 • Hagyatéki ügyek
 • Haláleset anyakönyvezése
 • Hazai anyakönyvezés
 • Házassági név megváltoztatása
 • Házasságkötési szándék bejelentése
 • Honosítással, egyszerűsített honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek
 • Lakcímrendezés (lakcím fiktíválás)
 • Működési engedélyezés
 • Szálláshely üzemeltetés
 • Születési anyakönyvezés
 • Születési név megváltoztatása
 • Telepengedélyezés
 • Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
Adó iroda
 • Adó – és értékbizonyítvány kiállítása
 • Adóhatósági igazolás kiállítása
 • Adótúlfizetések visszaigénylése
 • Építményadó
 • Építményadó reklámhordozó után
 • Fizetési kedvezmények
 • Gépjárműadó
 • Helyi iparűzési adó
 • Idegenforgalmi adó
 • Talajterhelési díj
 • Végrehajtási eljárások
Egyéb:
 • közterület-használati engedélyezési eljárás
 • 3,5 Tonna feletti tehergépjármű tárolással kapcsolatos jegyzői igazolás kiadása
 • A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére vonatkozó kérelem
 • Behajtási engedély
 • Eb összeírás
 • Fakivágási engedély
 • Kutak fennmaradásának engedélyezése
 • Méhészek letelepedésének engedélye
 • Útkezelői nyilatkozat kiadása