parallax background

NESZMÉLY KÖZSÉG
HONLAPJA


index-banner-szechenyi-2020

Köszöntjük honlapunkon!

Hirdetmény


Hirdetmény letöltése

Hirdetmény Munkanap áthelyezés


Hirdetmény letöltése

Kutak fennmaradásának engedélyezése

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek. A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31.- ig fennmaradási engedélyt kér.
I. A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, amely:
- nem érint karszt- vagy rétegvizet,
- 500 m3/év víz igénybevétel alatti,
- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
- magánszemély a kérelmező,
- a kút háztartási igények (pl. locsolás) és / vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja,
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
A gazdasági célú vízigény fogalma:
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez. Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása! A kút jegyzői engedélyezésének feltétele:

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

- A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó, a II. pont szerinti műszaki adatokat tartalmazó kérelem benyújtása
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) b) pontja alapján az eljárás mentes az igazgatási szogáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
- Az engedélyezési eljárás műszaki dokumentációja letölthető a www.neszmely.hu oldalról.
A kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségére 2544 Neszmély Fő utca 129. kell benyújtani írásban.
Az eljárásról további információ kérhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségén a 06-34/451-778-as telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, Fürst Eszter igazgatási ügyintézőnél.

II. A helyi (jegyzői) vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf),
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény (pl. locsolás), házi ivóvízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
6. A kút műszaki adatai:
6.1. Talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2. Csak fúrt kút esetében:
6.2.1. Iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. Csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. Csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. ( OKJ szerint vízkútfúró szakképesítés, vagy kút kivitelezési szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség )

III. Nyilatkozat, arról hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet

IV. Aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a 6.8 pontban megjelölt szakember.

Tájékoztató letöltése

Kérelem letöltése

Neszmély Közösségi Felmérés Kérdőív

A kérdőív 8 település önkormányzatának közös munkájával született. A közös munka célja az, hogy a helyi közösség elképzeléseire, tevékenységeire építve minél több közösségi megmozdulás támogatást nyerjen, és azok a helyi szolgáltatások, amik az itt élők támogatását szolgálják, fejlesztési lehetőségekhez jussanak. Ennek a munkának a keretében néhány helyben élő közös gondolkodására építve elkészült egy kérdőív. Kérjük válaszoljon kérdéseinkre, és kövesse majd az eredményeket a következő felületen!
Válaszait név szerint nem használjuk fel, a felmérést végző Társadalmi Összetartozásért Alapítvány semmi másra nem használja fel, és a megadott elérhetőségeket a véleményektől is külön kezeljük. Csak a további együttműködési szándékra irányuló kérdéssel kapcsoljuk össze a megadott elérhetőségi adatokat. A költségeket a „Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén” EFOP-1.5.2-16-2017-00020projekt biztosította. Köszönjük,hogy időt szán kérdőívünk kitöltésére!
További kérdésért, információért Janovics István polgármesterhez forduljanak bizalommal a 06-34/451-778-as telefonszámon, a polgarmesterihivatal@neszmely.hu email címen, vagy személyesen a 2544 Neszmély, Fő u.129. címen.

Kérdőív megnyitása

Meghívó testületi ülésre


2018. október 24-én 18 órai kezdettel

Meghívó letöltése

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. október 22. napja munkanap áthelyezés miatt munkaszüneti nap.
Fenti napon az ügyfélfogadás szünetel.
2018. október 13. napján, szombaton az ügyfélfogadás 8:00-12:00 óráig tart.

Kérjük ügyeik intézésénél a fentiek figyelembevételét.
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat


"A" típusú pályázati kiírás letöltése

"B" típusú pályázati kiírás letöltése

Meghívó testületi ülésre


2018. szeptember 26-én 18 órai kezdettel
Meghívó letöltése

Védőnői Szolgálat

2018.09.01-2018.11.30-ig a körzetet helyettesítő védőnők:
Nagyné Szűcs Róza telefon: 06-30/410-5162
Harcsa Péterné telefon: 06-30/413-9525
Tanácsadás: csütörtök, előzetes időpontkérés alapján
Iskolákat, óvodákat helyettesítő védőnő:
Bartáné Fisher Viktória telefon: 06-30/396-7076
A védőnők munkáltatójának neve Tatai Eü. Alapellátó Intézmény telefon: 06-34/586-058


Felhívás tanfolyami jelentkezésre


Első lépések a digitális világba címmel
Részletek megtekintéseMeghívó testületi ülésre


2018. augusztus 29-én 18 órai kezdettel
Meghívó letöltése

central

Hirdetmény


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.
A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.neszmely.hu honlapon, vagy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségén (2544 Neszmély Fő utca 129.).
Az igénybejelentő lapokat személyesen, vagy postai úton a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége címére szíveskedjenek eljuttatni.
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.
Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.
Neszmély, 2018. július 31.
Janovics István
polgármester sk.

Kormányhatárzat letöltéseIgénybejelentő letöltése

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Meghívó testületi ülésre


2018.július 26 -án 17 órai kezdettel
Meghívó letöltése

Felhívás Aranyfakanál Főzőversenyre


A II. Nyárzáró Falunap keretében - 2018.08.25.
Plakát letöltése
Nevezési lap letöltése

Értesítés gázszünetről


2018.07.17. 09:00 és 2018.07.17. 19:00 közötti időszakban
Értesítés letöltése

XXIII. Hídverő napok


Program és meghívó
Program letöltése

Közzététel


Neszmély 1327 hrsz-ú ingatlan címének megállapítása
Közzététel letöltése

center

Kertes mezőgazdasági terület HÉSZ módosítása


a módosítási szándék a kertes mezőgazdasági területek építési szabályozására irányul, szon belül az épületmagasság és a beépíthetőség növelésére
Tájékoztató letöltése

Kerékpárút módosítása


Eurovelo6 kerékpárút építése
Kerékpárút HÉSZ módosítása

Melléklet 1 letöltése Melléklet 2 letöltése Melléklet 3 letöltése

Gyógyszertári nyitvatartás


Tisztelt betegeink!
Május 09-től a gyógyszertár nyitvatartása visszatér a megszokott rendbe, azaz:

HÉTFŐ - PÉNTEK 07:45 - 13:45


Lomtalanítási tájékoztató


NESZMÉLY településen a lomtalanítás 2018. június 4-én HÉTFŐN kerül megrendezésre
Tájékoztató letöltése

Elektronikai hulladékgyűjtés


Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy újra megszervezzük az elektronikai hulladékgyűjtést.
Tájékoztató letöltése

Egyenlő Bánásmód Ügyfélfogadás 2018.04 havi


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
Tájékoztató letöltése

center

center

Meghívó testületi ülésre


2018.március 28 -án 18 órai kezdettel
Meghívó letöltése

Egyenlő Bánásmód Ügyfélfogadás 2018.03 havi


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
Tájékoztató letöltése

Meghívó testületi ülésre


2018.02.28. 18 órai kezdettel
Meghívó letöltése

center

Partnerségi egyeztetés Neszmély Község Helyi Építési Szabályzatának javítása
(Neszmély kompkikötő)


Neszmély kompkikötő terv letöltése Hirdetmény letöltése

Hulladék elszállítás rendje


2018
Tájékoztató letöltése

Egyenlő Bánásmód Ügyfélfogadás 2018.01 havi


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
Tájékoztató letöltése

Tájékoztatás


Bursa Hungarica 2018. évi pályázati forduló

Tájékoztató letöltése

Figyelem!Tisztelt Látogató!
Elkészítettük Neszmély Község Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi rendeletének vitaanyagát. Ezek az alábbi linkekről megnyithatók.
A polgarmeserihivatal@neszmely.hu email címre, levélben vagy személyesen várjuk a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket.
Üdvözlettel: Janovics István polgármester


Településképi rendelet letöltése
Településképi Arculati Kézikönyv
Neszmély, 3130 hrsz-ú ingatlan címének megállapítása


Közzététel letöltése

Tájékoztató vadászati lehetőségről


A Kőpite VT.Szomód és a Rákóczi VT. Dunaszentmiklós között a vakárelhárítás érdekében megszületett megállapodásról, valamint a mellékletben szereplő feltételekkel rendelkező helyi lakosok vendégként történő vadászati lehetőségéről.
Tájékoztató letöltése

Neszmély Községért Közalapítvány tájékoztatója

Tisztelt Neszmélyiek, Neszmélyről elszármazottak, Neszmélyt szeretők!

Neszmély Községért Közalapítvány újra fogadhatja az adó 1 %-át. Kérünk minden Neszmélyit, Neszmélyt szerető embert, hogy támogassa adója 1 %-val alapítványunkat.

Adószámunk: 18614976-1-11

Látnivalók


A Komárom-Esztergom megyei Neszmély község mintegy 1500 lelket számlál. A település neve szláv személynévből magyar névadással keletkezett. (Jelentése: "aki nem bátor, aki félénk".)

Napjainkban Neszmély dinamikusan fejlődő település. Élete igencsak felpezsdült színes programjainak, a Duna menti kerékpáros útvonalnak, a borgasztronómia fellendülésének következtében. A hegyoldalakon évszázadok óta terem a környék történelmi borvidékének is nevet adó neszmélyi szőlő. Borfesztiválok, szüreti mulatságok, Nemzetközi Jazz Fesztivál mellett a térségi és európai együttműködés fórumaként számon tartott "Hídverő Napok" messze földről csábítják a vendégeket.


Bővebben

Közvilágítási meghibásodások online felületen történő bejelenése: www.multienergie.hu

Neszmélyi túra ínyecségekkel

Az alapítvány túráról szóló tájékoztatóját ezen a linken megtekintheti